Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat spre consultare Ghidul solicitantului pentru axa prioritara 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale" a Programului Operational Regional 2007-2013. Documentul este destinat familiarizarii potentialilor solicitanti cu privire la conditiile de accesare a finantarii, precum si imbunatatirii si clarificarii prevederilor continute in ghid.Lansarea cererii de depunere de proiecte va avea loc in cursul acestei luni, dupa aprobarea de catre Comitetul de Monitorizare a criteriilor de selectie pentru operatiunile finantate in cadrul axei prioritare 2. Solicitantii de finantare pentru axa prioritara 2, "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale", pot fi autoritati ale administratiei publice sau asociatii de dezvoltare intercomunitara, constituite in baza legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.Prin axa prioritara mentionata, cu un buget total de 876,711 milioane euro, se urmareste reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, a strazilor urbane, precum si constructia/reabilitarea soselelor de centura cu statut de drum judetean, conectarea drumurilor judetene la reteaua TEN, cu implicatii asupra atragerii in circuitul economic a unor zone cu o dezvoltare structurala deficitara. Se urmareste ca aceste retele de drumuri sa contribuie pe termen mediu la cresterea fluxurilor de capital, a mobilitatii fortei de munca si a accesibilitatii acestora in zone mai putin dezvoltate. Criterii de eligibilitate Conform documentului mentionat, proiectul propus de autoritatile locale pentru finantare poate fi considerat eligibil in cadrul POR, adica poate fi cofinantat din fonduri structurale (FEDR) si/sau de la bugetul de stat, daca indeplineste o serie de criterii si daca este destinat urmatoarelor scopuri: Constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean. Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria 1, 2 si 3); Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri si podete; Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele; Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de santuri de scurgere si rigole; Decolmatarea santurilor si podetelor existente; Eliberarea si amenajarea terenului; Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie; Amenajari pentru protectia mediului; Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie); Lucrari de siguranta a circulatiei (parapete, marcaje etc); Amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m; Ridicarea cotei la capacele caminelor de vizitare la noua cota a drumului; Completarea acostamentelor cu pamant in afara localitatilor pana la cota carosabilului reabilitat; Amenajarea intersectiilor cu drumurile publice (intersectiilor giratorii si negiratorii); Refugii si parcari; Piste de biciclete; Iluminat stradal; Reparatii trotuare.Se va urmari ca perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului) sa nu depaseasca data de 31.06.2015. Proiecte de minimum 1 milion de euro Valoarea totala minima a unui proiect supus finantarii este de 3.000.000 RON (echivalentul a 1.000.000 euro), iar cea maxima este de 134.000.000 RON (echivalentul a 40.000.000 euro). De retinut ca valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile.Proiectul depus in cadrul Axei prioritare 2, "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale", trebuie sa respecte legislatia in domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului si achizitiile publice. Temele orizontale18 sunt prioritati agreate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, incorporate, sub diferite forme, in toate politicile Comunitatilor Europene. Acestea se refera la: Promovarea egalitatii de sanse si nondiscriminarii; Dezvoltarea durabila, protectia si imbunatatirea mediului inconjurator; Tehnologia informatiei; Achizitii publice etc. Totodata, cheltuielile prevazute in cererea de finantare sunt eligibile daca respecta conditiile privind orizontul de timp prevazut in legislatia comunitara si nationala.Pentru a fi rambursata, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare; sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare; sa nu fi beneficiat anterior de finantare din asistenta financiara din fonduri publice; sa fie efectiv platita de catre beneficiar pana la data de 31 decembrie 2015.