Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a anuntat ieri, potrivit NewsIn, ca supune dezbaterii publice norma privind constituirea, organizarea si functionarea Fondului de garantare din sistemul pensiilor private obligatorii, aprobata saptamana trecuta.Norma privind constituirea, organizarea si functionarea Fondului de garantare din sistemul pensiilor private obligatorii prevede ca, pentru protejarea participantilor si beneficiarilor din sistemul de pensii private, in termen de 90 de zile calendaristice de la autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative a cel putin trei administratori, se constituie Fondul de garantare.Situatiile financiare ale Fondului trebuie auditate de un auditor financiar avizat de CSSPP.Fondul de garantare este infiintat prin contributia administratorilor si a furnizorilor de pensii facultative, urmand ca modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare si periodicitatea platii contributiei la acesta sa se stabileasca de catre CSSPP.Legea privind fondurile de pensii administrate privat stabileste ca administratorii si furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor, dar constituirea si utilizarea fondului de garantare se fac distinct fata de fondul de garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.Potrivit normei de functionare a fondului de garantare, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private sunt obligati sa participe, ca actionari, la constituirea acestuia.Obiectul principal de activitate al Fondului este compensarea creantelor participantilor si beneficiarilor provenind din incapacitatea unui administrator sau furnizor de pensii autorizat de CSSPP de a restitui fondurile banesti datorate participantilor si beneficiarilor.