Casele de brokeraj si institutiile de credit care participa la sistemul de compensare-decontare pot elibera extrase de cont de la toate unitatile pentru investitorii persoane fizice si juridice, incepand cu ziua de ieri, potrivit deciziei adoptate de Depozitarul Central, transmite NewsIn.Lista actualizata a sediilor de la care se pot elibera extrasele de cont poate fi pe pagina de internet a Depozitarului Central si la sediul institutiei din Bucuresti.Pana acum, casele de brokeraj si institutiile de credit puteau emite extrase de cont de la maximum trei unitati ale acestora.Depozitarul Central este singura institutie din Romania care poate sa aloce si sa gestioneze codurile ISIN (International Securities Identification Number) si codurile CFI (Clasification of Financial Instruments) stabilite de Organizatia Internationala de Standardizare (International Organization of Standardization - ISO) pentru identificarea instrumentelor financiare, indeplinind astfel functia de Agentie Nationala de Numerotare.Depozitarul Central realizeaza atat operatiunile de depozitare, registru pentru emitentii de valori mobiliare, cat si pe cele de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare. Supravegherea institutiei este realizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), responsabilitate impartita cu Banca Nationala a Romaniei in cazul operatiunilor de compensare-decontare.