Academia Maghiara, prin Fundatia "Föst Milán", organizeaza un concurs pentru obtinerea unei burse de traducator. Pot candida persoane care solicita sprijin in vederea traducerii in limbi straine a operelor literare maghiare sau pentru popularizarea literaturii maghiare in limbi straine. Sunt avantajati cei care traduc operele scriitorului Föst Milán, respectiv cei care contribuie la popularizarea lui. Candidaturile se depun pana pe 1 noiembrie, anexand bibliografia lucrarilor candidatului. In acest sens nu exista formular special. Materialele trebuie trimise la adresa fundatiei (Budapesti 1. sz. ‹gyvČdi Iroda dr. Rˆder Edit kurˇtor rČszČre, 1053 Budapest, KecskemČti u. 13, Ungaria). (L.I.)