"In urma centralizarilor facute pe baza declaratiilor pe proprie raspundere ale reprezentantilor legali ai farmaciilor care au eliberat medicamente compensate peste valoarea contractata, s-a stabilit o suma maxima de 100 milioane lei care este destinata pentru sumele nedecontate catre farmacii pana la data de 30 iunie 2006", a mai spus ministrul. Deoarece Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2007 nu dispune de fonduri suficiente pentru plata integrala a contravalorii acestor medicamente, o parte din obligatiile catre farmacii vor fi suportate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice si din transferuri de la bugetul de stat catre FNUASS. Ministrul a precizat ca la stabilirea sumelor de plata se vor lua in considerare numai prescriptiile medicale raportate la casele de asigurari de sanatate pana la sfarsitul lunii iunie 2006. Exceptie fac medicamentele eliberate in ambulator pentru boli cronice, peste valoarea de contract a furnizarilor de medicamente, pentru care se vor plati inclusiv sumele inregistrate ca depasiri in perioada iulie-decembrie 2006. Aceste prescriptii trebuie sa fie depuse la casele de asigurari de sanatate spre validare in termen de o luna de la intrarea in vigoare a actului normativ aprobat ieri, a conchis demnitarul. (C.P.)