Controlled Account - Cont pentru care tranzactionarea este directionata de catre altcineva decat titularul contului. Se mai numeste si Managed Account sau Discretionary Account.

Conversion factor - Factor de conversie. Pentru pietele de titluri, este numarul de contracte care indica numarul de actiuni rezultate in urma exercitarii unui titlu convertibil la un moment dat.

Conversion Ratio - Numar de actiuni in care poate fi preschimbata la exercitare o obligatiune convertibila sau un titlu.

Convertible - Titlu care poate fi transformat intr-un alt titlu. Exemple de astfel de titluri convertibile sunt obligatiunile, actiunile preferentiale, waranturile (biletele de garantie) si unele swap-uri. Aceste titluri convertibile sunt asemanatoare cu optiunile, deoarece ele au o perioada specifica pentru exercitare, niveluri pentru pretul la care se face conversia care aproximeaza pretul de exercitare si structuri inerente pentru prime. Aceste prime se stabilesc in functie de volatilitate.