Restituirea Castelului Bran nu s-a facut catre toate persoanele indreptatite, iar actele prin care s-a facut retrocedarea sunt lovite de nulitate absoluta.

Aceasta este concluzia la care a ajuns subcomisia de ancheta parlamentara privind legalitatea retrocedarii Castelului si a procedurii de scoatere la vanzare a acestuia. Raportul comisiei, prezentat ieri, va fi supus votului plenului Camerei Deputatilor.


Raportului subcomisiei de ancheta parlamentara privind cercetarea legalitatii retrocedarii Castelului Bran  Parlamentul Romaniei
Camera Deputatilor

Subcomisia de ancheta parlamentara privind cercetarea legalitatii retrocedarii Castelului Bran si a procedurii de scoatere la vanzare a acestuia.

Bucuresti, iunie 2007
Nr. 34

Concluzii ale Raportului subcomisiei de ancheta parlamentara privind cercetarea legalitatii retrocedarii Castelului Bran si a procedurii de scoatere la vanzare a acestuia.

In conformitate cu Hotararea Camerei Deputatilor nr. 6/20.02.2007, a fost instituita Subcomisia de ancheta parlamentara privind cercetarea legalitatii retrocedarii Castelului Bran si a procedurii de scoatere la vanzare a acestuia.

Din analiza facuta in legatura cu modul in care a fost retrocedat Castelul Bran si initiata procedura de scoatere la vanzare a acestuia, precum si din examinarea legislatiei in vigoare a rezultat ca au fost comise mai multe ilegalitati, au fost ignorate dispozitii legale si constitutionale in materia proprietatii si incalcate reguli procedurale in materia succesiunilor.

Pe parcursul desfasurarii anchetei au fost solicitate relatii de la institutii si autoritati publice si au fost preluate documente care priveau obiectul de activitate al subcomisiei.

In acelasi scop, al obtinerii de informatii necesare investigatiilor, subcomisia a invitat la comsie si a purtat discutii, in mai multe randuri, cu conducatorii ai autoritatilor - domnul Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii si Cultelor, domnul Aristotel Cancescu, presedintele Consiliului Judetean Brasov, domnul Dorin Ion Narcis, directorul Muzeului Bran - si alte persoane care au avut legatura, direct sau indirect, cu retrocedarea si procedura de scoatere la vanzare a Castelului Bran.

In cursul acestei activitati de documentare si de investigare, au fost solicitate informatii de la foarte multe autoritati publice si institutii dintre care putem eneunta: Ministerul Culturii si Cultelor, Muzeul Bran, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, Avocatul Poporului, Uniunea Nationala a Notarilor publici, Arhivele Statului, Consiliul Judetean Brasov.

Marea majoritate au raspuns cu promptitudine, dar au fost si unele institutii si unele autoritati publice care nu au raspuns cu aceiasi solicitudinea, ceea ce a avut consecinte asupra duratei de investigare.

In urma anchetei, principalele ilegalitati constatate se refera la:

    * Restituirea castelului Bran nu s-a facut catre toate persoanele indreptatite.

Persoanele care au acceptat o succesiune (cei 5 mostenitori care s-au adresat initial catre Prefectura Brasov, cu notificarea nr. 2123/13.08.2001) nu mai pot sa renunte la ea.

De aceea, renuntarile facute peste termenul legal de optiune de 6 luni de la data decesului Principesei Ileana, de fiica ei Alexandra Baillon si de Jerrine Habsburg - Lothringen, sotia lui Stefan Habsburg - Lothringen, sunt lipsite de orice efect juridic si in consecinta pot fi lovite de nulitate absoluta.

Aceasta concluzie este in acord si cu analiza realizata, la solicitarea comsiei, de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.

    * Retrocedarea Castelului Bran s-a facut din domeniul public al statului, fara a se face trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al statului, asa cum prevede Constitutia Romaniei si Legea nr. 213/1998.

Constitutia Romaniei, articolul 136 alin. (4) cu referire la proprietatea publica prevede:

"Bunurile proprietate publica sunt inalienabile."

Conform Legii nr. 213/1998, bunurile din domeniul public sunt inalienabile si nu pot fi instrainate.

"Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat.

Actele juridice incheiate cu incalcarea acestor prevederi privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta."

Trecerea Castelului Bran din domeniul public al statului in domeniul privat al statului s-a facut mult mai tarziu, in data de 31 ianuarie 2007, prin Hotararea Guvernului nr. 85/2007, dupa 8 luni de la data restituirii.

Prin aceasta Hotarare de Guvern, trecerea Castelului Bran in domeniul privat se facea in vederea retrocedarii, in totala contradictie cu faptul ca din 18 mai 2006, Castelul fusese restituit proprietarului prin Dispozitia de restituire nr. 35.

Mai mult, din 6 noiembrie 2006, Castelul a fost intabulat de catre Dominic Habsburg Lothringen, cu titlul de restituire in natura.

    * Initiativa de vanzare a Castelului Bran de catre proprietari, cat si eventuala antamare a unor negocieri cu acestia de catre autoritatile, in conditiile neinstiintarii oficiale a Ministerului Culturii si Cultelor, contravine prevederilor Legii nr. 422/2001.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, - "Monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, potrviit prezentei legi, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii."

In aceste conditii, apreciem ca actele de restituire a Castelului Bran sunt lovite de nulitate absoluta.

Dupa aprobarea de catre Camera Deputatilor a raportului, se propune trimiterea acestuia la Guvern, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, pentru analiza si adoptarea masurilor propuse in raport.

In conformitate cu art. 78, alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Guvernul si celelalte autoritati sesizate cu hotararea Camerei Deputatilor si cu raportul comisiei de ancheta parlamentara au obligatia ca, in termen de 30 de zile, sa prezinte Biroului Permanent al Camerei Deputatilor un raport asupra modului in care au fost realizate masurile aprobate de Camera Deputatilor.

Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, pana la sfarsitul lunii septembrie 2007, in conformitate cu Regulamentul Camerei Deputatilor, va prezenta plenului Camerei Deputatilor o informare referitoare la modul in care au fost aduse la indeplinire masurile propuse si aprobate pentru restabilirea ordinii de drept.