Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a modificat procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru investitiile realizate prin Programul SAPARD si finantate in proportie mai mare de 50% de catre institutii de stat, masura fiind pusa deja in aplicare.
Potrivit unui comunicat al institutiei, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a celor de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii, trebuie aplicata OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, in conformitate cu legislatia comunitara, se spune in comunicat. Noua procedura se aplica contractelor de achizitie publica, care reprezinta orice contract finantat sau subventionat in mod direct de o autoritate contractanta in proportie mai mare de 50%. Legislatia achizitiilor publice cuprinde procedurile prin care se atribuie contractul de achizitie publica, precum licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea si cererea de oferte. Daca anuntul de intentie, de participare si de atribuire se incadreaza in cele care trebuie publicate, potrivit Ordonantei, atunci anuntul respectiv va fi transmis catre Sistemul Electronic de Achizitii Publice, la adresa www.e-licitatie.ro, pentru a fi avizat de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si publicat. Totodata, contractul de finantare trebuie sa contina, in mod obligatoriu, o clauza privind respectarea prevederilor OUG 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. Procesul de achizitii publice realizate prin Programul SAPARD presupune parcurgerea mai multor etape, precum alegerea procedurii de licitatie, transmiterea spre publicare a anuntului de intentie, elaborarea documentatiei de atribuire, transmiterea spre publicare a anuntului de participare, numirea comisiei de evaluare, desfasurarea sedintei de deschidere, examinarea si evaluarea ofertei si anuntarea rezultatului procedurii de atribuire.