Lucrarile congresului medicilor continua. Pana'n prezent n' am putut asigura o asistenta medicala populatiei rurale. Avem o asistenta medicala defectuoasa la sate, aceasta spre regretul tuturor oamenilor de bine. Aceasta o datoram in buna parte si repartitiei inegale, chiar scandaloasa, dintre numarul medicilor la orase ( un medic la 350 locuitori ) si la sate (un medic la aproape 10.000 de locuitori). Pentru repararea acestei stari de lucruri se impune creierea de conditii exceptionale pentru a se putea incuraja stabilirea si activarea medicilor la sate. Este necesar in primul rand, sa se reduca balastul functionarilor utilizati in serviciile sanitare, toate fondurile urmand sa fie destinate pentru sustinerea si incurajarea medicilor, dand intaietate pentru medicii circumscriptiilor rurale. Pentru asigurarea unei bune stari sanitare la sate, d-l prof. dr. Mezincescu a propus ca in fiecare circumscriptie sa functioneze doi medici: unul igienist si altul curativ. Mai iau cuvantul d-nii prof dr. Poenaru -Caplescu, d-l dr. Simionescu, dr. Alexandru Dersca si d-ra Stanescu - Teleorman, facand diferite propuneri pentru o mai buna organizare sanitara. D-l prof. dr. Mezincescu combate cele sustinute de d-l dr. Stoichita accentuand ca asa zisa pletora de medici la orase o datoram sinecurismului cultivat de politicieni.
ZIUA, 2 mai 1939