Ministerul Sanatatii va finanta integral tratamentul in cazul starii posttransplant, iar medicamentele, din trimestrul II - 2007, se vor elibera si prin farmaciile cu circuit deschis aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
In acest sens Guvernul a adoptat o hotarare privind modificarea si completarea Hotararii de Guvern pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007. De asemenea, asistentii medicali vor putea fi incadrati in cabinetele medicale daca sunt cel putin o mie de asigurati inscrisi. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 18 ani, precum si pentru tineri de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceputul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, daca nu realizeaza venituri din munca, precum si pentru gravide si lauze, care beneficiaza de asigurare fara plata contributiei in conditiile legii, casele de asigurari de sanatate suporta integral valoarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzator fiecarei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse in sublistele A, B si C sectiunea C1 si C3, indiferent de boala pentru care se face prescrierea. Prevederile actului normativ se aplica incepand cu luna aprilie 2007. (C.S.)