Activitatea de producție culinară care se desfășoară in bucătăria unității de alimentație (publică sau colectivă), fie că are vocație comercială, fie că are vocație socială, presupune transformarea materiilor prime de origine animală și nonanimală in produse alimentare (preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie etc.) pe baza unor tehnologii de preparare care includ rețete de preparare, vase, ustensile, echipamente tehnologice, precum și resurse umane.

Evaluarea calitativă a produselor alimentare realizate se face utilizand instrumente sau dispozitive de măsură și control a căror bună funcționare este validată de buletinul de verificare metrologică.

LEGISLAŢIE. În vederea asigurării protecției consumatorilor și a mediului, precum și a eliminării tendințelor de abuzuri, fraude sau falsificări in acest domeniu, in conformitate cu ordinul ministrului Agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 357/2003, agenții economici trebuie să indeplinească condiții specifice pentru a desfășura o activitate in domeniul producției de produse alimentare.

Agenții economici pot desfășura activități in domeniul producției de produse alimentare numai pe baza unor licențe de fabricație. Acestea se acordă următoarelor categorii de producători: agenților economici care desfășoară activități in domeniul producției de produse alimentare, persoanelor juridice, indiferent de forma de organizare și de tipul de proprietate și asociațiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate să desfășoare o activitate economică independentă in domeniul producției de produse alimentare.

Licențele de fabricație se solicită de agenții economici la punerea in funcțiune a fiecărei unități in care aceștia vor desfășura activități in domeniul producției de produse alimentare și se acordă de către direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, respectiv a municipiului București, in funcție de dotări, de pregătirea de specialitate a personalului, de condițiile de igienă și de posibilitățile de garantare a calității produselor fabricate.

Licențele de fabricație acordate agenților economici care desfășoară activități in domeniul producției de produse alimentare atestă că aceștia au dreptul să efectueze astfel de activități in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la un nivel de siguranță și de calitate care să asigure protecția consumatorilor și a mediului. dr. ing. Gabriela Berechet