Constituția prevede la articolul 95 că, dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, in cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui.

Astfel, spune Constituția, dacă funcția de președinte devine vacantă ori dacă președintele este suspendat din funcție sau dacă se află in imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură, in ordine, de președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților.

RESTRICŢII. Cele trei articole constituționale de care nu se poate folosi un președinte interimar se referă la relația șefului statului cu Parlamentul. Articolul 88 prevede că președintele Romaniei adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii. Articolul 89 prevede că, după consultarea președinților celor doua Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele Romaniei poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Articolul 90 arată că președintele, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național. Așadar, președintelui interimar ii este interzis să transmită mesaje Parlamentului, să dizolve Parlamentul și să convoace un referendum.

ATRIBUŢII. În rest, președintele interimar poate exercita toate celelalte atribuții ce-i revin șefului statului. Conform Constituției, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul. De asemenea, revocă și numește miniștri la propunerea primului-ministru. Poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită și poate participa la ședințele Guvernului, dacă se discută probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice sau la invitația primului-ministru. De asemenea, incheie tratate internaționale, acreditează și recheamă ambasadori, este comandantul forțelor armate și indeplinește funcția de președinte al CSAT. Poate decreta, cu aprobarea Parlamentului, mobilizarea forțelor armate și poate institui starea de asediu sau de urgență. De asemenea, poate conferi decorații și titluri de onoare, poate acorda gradele de mareșal, de general și de amiral, poate acorda grațieri și poate numi in funcții publice, conform legii. Dacă Traian Băsescu va demisiona, Constituția prevede că, in termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de președinte al Romaniei, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou președinte. Pană la alegeri, interimatul va fi asigurat fie de președintele Senatului, fie de cel al Camerei.