Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice "Prof. Dr. Scarlat Longhin" va deveni in curand o simplă amintire. Medicii și personalul vor fi scoși in stradă, fără să mai conteze nici o clipă anii de pregătire, rezultatele bune și profesionalismul acestora! Și asta, deoarece așa-ziși moștenitori ai clădirii "tulbură" de ani buni activitatea și liniștea spitalului!


Deși spitalul este prima unitate de cercetare din țară in acest profil, in cadrul lui funcționand trei instituții inseparabile (Universitatea de Farmacie și Medicină "Carol Davila" București, Centrul Național de Dermato-Venerice și spitalul, care deservește trei sectoare și șase județe ale țării), se pare că aceste lucruri sunt date fără nici o ezitare uitării atunci cand vine vorba de vreo moștenire.

REVENDICĂRI. Primii care s-au repezit să revendice in mare grabă proprietatea au fost membrii familiei Mociornița. În 1994, o altă "pretendentă" la moștenire, de data aceasta familia Manolescu, a revendicat 8.500 mp și un număr de patru pavilioane care aparțin spitalului.

În 1998, procesul este pierdut definitiv, pentru că municipalitatea nu se prezintă in instanță. Împiedicați insă de reprezentanții de la acea vreme ai Primăriei Generale, șefii spitalului nu au fost nici ei lăsați să participe la proces. Conjunctura favorabilă a ajutat familia Manolescu să intre in proprietatea terenului și a clădirii, de care "a scăpat" imediat, vanzandu-le unei societăți comerciale.

Fostul director al Centrului Național de Cercetare, prof. dr. Justin Diaconu, cel care de ani in șir se luptă să "limpezească" apele și să clarifice situația incertă a spitalului și a angajaților săi, ne-a declarat faptul că "atat clădirea, cat și terenul nu pot fi considerate proprietatea familiei Manolescu, deoarece ele au fost ipotecate in anul 1941 pentru o sumă enormă la vremea aceea, in valoare de 3 milioane lei. Ipoteca nefiind plătită statului roman, acesta a confiscat locul". Mai apoi, clădirea a funcționat ca spital al trupelor germane pană in 1944 și pentru trupele sovietice pană-n 1953.

CUI ÎI PASĂ? Umbrele trecutului par să bantuie din nou prezentul, deoarece acum cateva zile Autoritatea Sanitară Publică a făcut o mică "vizită" Spitalului de Dermato-Venerice. Așa, pentru un control de rutină! Și, culmea, dintre toate marile spitale ale Capitalei a inceput tocmai cu acesta. Fără să fie anunțați sau inștiințați in legătură cu desfășurarea unui nou proces, cei din conducerea spitalului au primit din partea familiei Mociornița notificarea cu numărul 457 din data de 07.03.2007, transmisă prin Biroul Executorului Judecătoresc, prin care aceștia solicitau retrocedarea clădirii.

În replică, spitalul reprezentat de managerul Adrian Constantin a răspuns la notificare, justificand motivele pentru care aceasta nu poate fi pusă in executare.

Astfel, conducerea instituției consideră că notificarea in cauză nu este "emisă de toate persoanele indreptățite" menționate in Dispoziția nr. 6818 din 16.11.2006 emisă de primarul general al Municipiului București, dl Adriean Videanu". Mai mult, "predarea-preluarea bunului se face pe bază de protocol de predare-preluare incheiat cu deținătorul imobilului, cu respectarea Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005 (...), respectiv cu inserarea obligatorie in protocolul de predare-primire a obligației ce revine foștilor proprietari sau, după caz, moștenitorilor acestora de a menține afectațiunea imobilului construcții și teren, respectiv a afectațiunii de spital pe o durată de 5 ani de la data emiterii deciziei sau dispoziției".Christian Silva/JURNALUL NAȚIONAL