SRI precizează că in cazul judecătorilor Curții Constituționale Nicolae Cochinescu și Ioan Predescu s-a stabilit că "au făcut obiectul urmăririi din partea Securității", iar in ceea ce o privește pe Aspazia Cojocaru, serviciul nu a indentificat in arhiva fostei Securități niciun fel de date.

Conform SRI, "in urma verificărilor s-a stabilit faptul că numai două persoane dintre membrii Curții Constituționale au făcut obiectul urmăririi din partea Securității: Nicolae Cochinescu – un dosar fond penal, predat Tribunalului Militar Timiș in anul 1991; Ioan Predescu – un dosar de urmărire informativă, predat Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității in anul 2002".
În legătură cu Aspazia Cojocaru, Serviciul Roman de Informații nu a identificat in arhiva preluată de la fostele organe de Securitate "niciun fel de date sau documente". "Însemnările respective au fost culese din articole de presă", susține SRI. Serviciul Roman de Informații menționează că instituția a răspuns, conform legii, unei solicitări a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de verificare a membrilor Curții Constituționale și in data de 22 martie 2005, date transmise prin adresa S/97075.Totodată, SRI precizează că singura instituție căreia i-a furnizat informații despre membrii CC a fost CNSAS.