Aglomerație cam mare la conducerea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor RADEF RomaniaFilm. În acest
moment, cel puțin la nivel teoretic, de "soarta" Regiei răspund trei directori generali.


Mihail Ţintea, "cel mai general dintre directorii generali" ai RADEF RomaniaFilm, se află din prima lună a anului in curs in concediu medical. În locul său, Ţintea l-a delegat, prin decizia cu numărul 28, semnată la data de 28 ianuarie 2007, pe directorul adjunct al Regiei, Constantin Vaeni. În "ecuație" a apărut, la randu-i, numitul Ion Moraru, membru in Consiliul de Administrație al Regiei, desemnat de Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) să preia atribuțiile de director general al RomaniaFilm in lipsa lui Ţintea. Astfel că numirea lui Ion Moraru a fost făcută sub semnătura Elenei Încrosnatu, vicepreședinte al Consiliului de Administrație de la RADEF RomaniaFilm, și cu acordul Direcției Generale Creație Contemporană, Diversitate Culturală (din MCC) al cărei director este Demeter Andras, de asemenea membru al Consiliului de Administrație de la RADEF RomaniaFilm – potrivit Ordinului numărul 2138, din 14 martie 2007, semnat de Adrian Iorgulescu, ministrul Culturii și Cultelor.


CONTRADICTIE. Ion Moraru afirma despre decizia lui Mihail Tintea ca „mai mult incurca lucrurile decAt ajuta“