Printre conditiile impuse de Legea 411/2004 o societate de pensii administrate privat poate fi autorizata de CSSPP, trebuie sa fie constituita sub forma unei societati pe actiuni; participatia cumulata a persoanelor fizice sa nu depaseasca 5% din capitalul social al societatii de pensii. Administratorul de fond de pensii va fi o societate comerciala pe actiuni cu obiect exclusiv de activitate administrarea unui fond de pensii. Principala activitate a unui administrator este administrarea si investirea activelor fondului de pensii administrat privat. Orice fond va avea o schema de pensii al carei prospect a fost autorizat de catre CSSPP. Fondul de pensii se constituie prin contract de societate civila si trebuie sa aiba minimum 50.000 de participanti. Numarul minim de participanti trebuie realizat in perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.
Prospecte la vedere
Prospectul unei scheme de pensii administrate privat este documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii. Prospectul este elaborat si propus de administrator si trebuie sa obtina autorizarea CSSPP. Administratorul are obligatia sa puna la dispozitia publicului prospectul schemei de pensii administrate privat la sediul social si la sediile secundare autorizate, si sa il publice pe pagina sa web. De asemenea, este obligat, la semnarea actului de aderare la un fond de pensii, sa informeze participantii asupra conditiilor schemei de pensii private, asupra drepturilor si obligatiilor partilor implicate, a riscurilor financiare, tehnice, precum si asupra naturii si distributiei acestor riscuri. Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat nu i se poate refuza nici unei persoane, daca aceasta este eligibila. Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.
Pilonul II
Procesul de aderare a salariatilor la un fond de pensii administrat privat (Pilonul II) va fi initiat in luna august si va dura patru luni, iar procesul de colectare a contributiilor pentru Pilonul II va incepe la 1 ianuarie 2008.
Conform Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, modificata si completata prin Legea 23/2007, toti angajatii cu varsta pana in 35 de ani sunt obligati sa aleaga un fond de pensii privat unde angajatorul le va transfera 2% din salariul brut. Ulterior, acest procent va creste cu 0,5% pe an, pana la 6%. In prezent, aceste sume sunt varsate la Fondul Public de Pensii (Pilonul I). Conform datelor statistice, salariatii cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 ani sunt in numar de 600.000 de persoane, cei intre 25 si 34 ani aproximativ 1,9 milioane, iar 35 si 44 de ani circa 1,5 milioane de persoane. Salariatii care nu vor opta in timp util pentru un fond de pensii administrat privat vor fi repartizati de CSSPP la unul dintre fondurile existente pe piata, in mod aleatoriu, in 30 de zile de la finalizarea perioadei in care puteau alege. Dupa ce angajatul va selecta fondul, angajatorul va fi obligat sa transfere 2% din salariul brut catre fondul respectiv.