Astfel, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii Publice (MSP), concursul de selectie pentru manager general la Salvare va cuprinde studierea dosarului de candidat - etapa eliminatorie si concursul propriu-zis cu test grila de verificare a cunostintelor - eliminatoriu; sustinerea proiectului de management si interviul de selectie. Candidatii trebuie sa obtina media finala cel putin 8,00, iar la fiecare proba minim 7,00. Contractul de management cu autoritatea de sanatate publica judeteana sau cea a Bucurestilor se incheie pentru maxim 3 ani, dar poate fi prelungit in conditiile legii sau poate inceta inainte de termen, in urma evaluarii anuale. Si ocuparea functiilor pentru comitetul director din serviciile de ambulanta se face prin concurs organizat de managerul general al serviciului de ambulanta, pentru fiecare post in parte. La concurs/examen se pot inscrie candidatii care au domiciliul stabil in Romania, nu sunt condamnati penal sau in urmarire penala, sunt apti din punct de vedere medical, nu au varsta de pensionare; iar pentru director medical - sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina, sunt confirmati ca medic specialist sau primar, au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist, sunt absolventi ai unui curs de perfectionare in management sanitar, organizat de o institutie acreditata, din tara sau strainatate; pentru director economic - sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic si au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor; pentru asistent sef - sunt absolventi de invatamant postliceal sanitar, cu diploma de absolvire sau de invatamant universitar de lunga sau scurta durata, cu diploma de licenta/absolvire sau echivalenta in domeniul medical; sunt asistenti medicali principali si au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal. (C.P.)