Pe langa aceste prevederi, angajatorii din orice domeniu de activitate au obligatia sa asigure examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic sau la reluarea activitatii. Examenul medical periodic se efectueaza in scopul confirmarii sau infirmarii aptitudinii in munca pentru profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea, pentru depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional, diagnosticarea bolilor profesionale si a celor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti angajati si pentru depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii sau pentru calitatea produselor. Actul normativ adoptat de Guvern precizeaza ca angajatii trebuie sa fie informati in legatura cu rezultatele examinarilor medicale si au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. De asemenea, medicul specialist de medicina a muncii si medicul de familie se vor informa reciproc cu privire la aparitia unor modificari in starea de sanatate a lucratorului. La schimbarea locului de munca angajatului i se vor inmana, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale. La intreruperea temporara sau definitiva a activitatii, structura de medicina a muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie. (C.S.)