Persoanele adulte cu handicap grav si cele cu handicap accentuat au o indemnizatie lunara, indiferent de venituri, de 179 RON, respectiv 147 RON; buget personal complementar indiferent de venituri in cuantum de 80 RON respectiv 60 RON; gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an, respectiv 6 calatorii/an.
In plus, persoanele care sunt cu handicap grav pot opta intre asistent personal si indemnizatia de insotitor. O alta noutate se refera la adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie. Acesta beneficiaza de asistent personal profesionist. Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura la domiciliu sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat aflat in situatia expusa mai sus.
Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de un buget complementar indiferent de venituri in cuantum de 30 RON.
Drepturile copiilor cu handicap
In cazul copiilor cu handicap grav si accentuat, acestia vor primi alocatie de stat majorata cu 100%, beneficiaza de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul; buget personal complementar indiferent de venituri in cuantum de 80 de RON (pentru handicap grav) si 60 de RON (pentru handicap mediu); gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii/an (grav) si 6 calatorii/an (mediu). Pentru copiii cu handicap grav se poate opta intre asistent personal si indemnizatia de insotitor.
De asemenea, parintii sunt scutiti de impozit pe veniturile din salariu si scutiti la plata impozitului pe cladire si teren.
Copiii cu handicap mediu au alocatia de stat majorata cu 100% si un buget complementar indiferent de venituri in cuantum de 30 RON.
Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.
Bugetul complementar se trimite prin posta
Bugetul personal complementar pentru persoanele cu dizabilitati nu presupune demersuri suplimentare pentru persoanele incadrate in grad de handicap.
Persoanele care se afla in evidentele Serviciului drepturi persoane cu handicap, pentru obtinerea bugetului personal complementar vor primi sumele cuvenite (bugetul personal complementar) prin mandat postal, fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la sediul institutiei pentru demersuri suplimentare. Doar persoanele care nu au depus dosar pentru acordarea drepturilor aferente gradului de handicap la Serviciul Drepturi Persoane cu Handicap, intrucat au fost recent incadrate intr-o categorie de persoane cu handicap, sunt asteptate sa prezinte urmatoarele acte pentru completarea dosarului si acordarea drepturilor cuvenite prin lege: Certificatul de handicap; B.I. / C.I. in original; Decizie pensie / talon (dupa caz); Adeverinta de salariat (dupa caz); Adeverinta ca nu primeste alocatie de stat de la scoala unde este inscris copilul (dupa caz); Adeverinta de la Administratia financiara, daca nu realizeaza venituri.
n