Documentele originale care atesta indeplinirea conditiilor de studii in vederea recalcularii pensiei vor fi depuse pana la data de 1 ianuarie 2008. Intr-un Ordin al Ministrului Muncii, publicat in Monitorul Oficial din august 2004 se preciza ca in situatia in care din documentele (diploma sau foaia matricola) nu rezulta forma de invatamant (cursuri de zi) si dupa caz, durata normala a studiilor, la cererea de recalculare a pensiei se va anexa si o declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor din Legea 19/2000. In plus, in termen de 6 luni calculat de la data emiterii deciziei de recalculare a pensiei, trebuia prezentat documentul original care sa ateste indeplinirea conditiilor privind forma de invatamant si durata studiilor. Prin Ordinul ministrului Muncii, Gheorghe Barbu, publicat ieri in MO, s-a stabilit ca aceste documente pot fi prezentate pana la 1 ianuarie 2008. (Corina SCARLAT)