Primul cincinal in Uniunea Europeana este privit cu optimism in prognozele oficiale. Cresterea economica va ramine puternica, iar decalajele se vor diminua.

Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat previziunile economice pentru perioada 2007-2013. Primul cincinal petrecut de Romania ca membru al Uniunii Europene va conduce la accelerarea dezvoltarii economice daca mediul de afaceri va ramine stabil, iar cresterea economica a principalilor parteneri comerciali nu va urma un curs descendent.

Crestere economica medie

Conform previziunilor macroeconomice realizate de CNP, produsul intern brut al Romaniei va creste in medie cu 5,7%, cu posibilitatea de a inregistra rate peste medie la inceputul perioadei. O consecinta va fi reducerea decalajelor economice si sociale dintre Romania si statele membre UE. Din punctul de vedere al ofertei interne, se estimeaza ca ratele de crestere vor fi mai mari in comparatie cu cele ale PIB in constructii si servicii. Ca urmare a investitiilor, se estimeaza intreruperea cresterii ponderii deficitului comercial in PIB. Acesta se va stabiliza la 11% in perioada 2007-2010, scazind pina la 9,6% in 2013. De asemenea, nu se asteapta o deteriorare a balantei contului curent, deficitul nominal urmind sa isi reduca ponderea in PIB cu 0,1 puncte procentuale in fiecare an, ajungind la finele anului 2010 la 8,9%. In termeni valorici, deficitul de cont curent se va majora anual in medie cu circa un miliard de euro.

Investitii alimentate de UE

Investitiile vor creste, alimentate de finantari interne si externe, ca si de oportunitatile create de finantarea UE. Formarea bruta de capital fix va creste cu o rata anuala estimata la 11,1%. In aceste conditii, rata investitiilor va creste de la 23,9% din PIB in 2006 la 31,5% in 2013.

Atit ritmurile de crestere, cit si rata investitiilor se incadreaza in valorile medii din tarile europene cu expansiune economica accelerata sau cu grade ridicate de absorbtie a fondurilor structurale, precum Spania, Irlanda, Estonia, Letonia. Chiar si Comisia Europeana, in prognozele sale, anticipeaza o astfel de evolutie.

Piata muncii, afectata de demografie

Actuala situatie demografica va influenta in mod decisiv evolutia populatiei in perioada 2006-2012. Potrivit ipotezelor care stau la baza prognozelor, populatia totala va continua sa scada cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual. Importante modificari vor avea loc si in structura pe virste a populatiei, care va fi caracterizata de continuarea procesului de imbatrinire demografica, prin reducerea populatiei tinere sub 15 ani si cresterea celei virstnice. Imbatrinirea demografica va influenta si in urmatorii ani populatia activa si populatia ocupata, numarul persoanelor peste 65 de ani din aceste categorii scazind cu aproximativ 95.000. Reducerea ponderii acestei grupe de virsta se datoreaza si functionarii sistemului de asigurari sociale si de pensii in conditii mai avantajoase. Daca in anul 2005 ponderea acestora in total populatie activa era de 4,7%, pina in anul 2013 va scadea la 3,7%. Populatia inactiva in virsta de munca (15-64 de ani) va scadea in perioada 2006-2013 cu aproximativ 500.000 de persoane, datorita strategiilor de ocupare a fortei de munca.