Potrivit comunicatului, ANRCTI se va afla in subordinea Guvernului, va fi finantata integral din venituri extrabugetare si va avea ca atributie fundamentala punerea in aplicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, al postei si tehnologiei informatiei
Prin infiintarea ANRCTI se va asigura armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitara tinand cont de necesitatea reglementarii domeniului tehnologiei informatiilor, care este in stransa legatura cu domeniul comunicatiilor electronice si postei, dar si de stabilirea cadrului institutional de reglementare a transmisiilor de date.
Printre atributiile noii autoritati infiintate se afla elaborarea si actualizarea autorizatiilor generale, monitorizarea si controlul respectarii obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale, adoptarea Planului national de numerotatie si a oricaror modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala, cat si gestionarea la nivel national a resurselor de numerotatie.
De asemenea, ANRCTI se va ocupa si de acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, de stabilirea si incasarea tarifelor pentru emiterea licentelor, de desemnarea furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere pe piata sau de elaborarea reglementarilor necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.
Noua institutie va prelua bugetul, patrimoniul, numarul de posturi si personalul fostei Autoritati Nationale de Reglementare in Comunicatii, iar personalul preluat isi va pastra drepturile salariale de la data preluarii.
Conducerea ANRCTI va fi asigurata de un presedinte si doi vice-presedinti, care vor fi numiti de premier, pe o perioada de cinci ani, iar in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta, Guvernul va aproba regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, se mai arata in comunicat.