Autorizatia de constructie va fi obtinuta mai simplu, constructiile amplasate in zonele inundabile vor fi demolate sau stramutate, iar amenda pentru realizarea unei constructii fara autorizatie va fi intre 100.000 si 120.000 de lei noi, conform proiectului de act normativ ""Codul Constructiilor"". ""Am elaborat Codul Constructiilor, deoarece in ultima perioada au fost constatate disfunctionalitati majore in ceea ce priveste interpretarea legii in acest domeniu"", a explicat Dorina Nicolina Isopescu, inspector general de stat.

Codul Constructiilor introduce raspunderea civila pentru rudele de gradul I ale proiectantilor, specialistilor care verifica proiectele, expertilor tehnici si executantului lucrarii. Un alt element nou il reprezinta introducerea Certificatului de conformitate a constructiilor. Acesta atesta cerintele esentiale pentru constructia supusa receptiei la terminarea lucrarilor, fiind necesar pentru intabulare sau instrainare. Mai mult, proprietarii cladirilor mai vechi de 50 de ani, care le reabiliteaza termic sau le modernizeaza, vor fi scutiti de la plata taxei de eliberare a autorizatiei de construire si a impozitului pe locuinta, pe perioada de rambursare a creditului contractat pentru lucrari. Decizia de despagubire a proprietarilor constructiilor aflate in zona inundabila, care nu au autorizatie de constructie, ii apartine autoritatii locale. Daca Codul va fi aprobat de Guvern pana la sfarsitul anului, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.