In urma publicarii de catre ZIUA a articolului cu titlul "Militienii soselelor democrate", aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor ne-a trimis un drept la replica. Ziarul ZIUA va publica, conform deontologiei jurnalistice, in serial, punctul de vedere prezentat de Ministerul Administratiei si Internelor, intrucat acesta este foarte stufos - mult mai mare decat articolul propriu-zis - in plus contine anumite interpretari care se cuvin a fi clarificate.
"In urma publicarii, in cotidianul ZIUA, a articolului cu titlul "Militienii soselelor democrate", aparut in data de 11 octombrie 2006, Ministerul Administratiei si Internelor doreste sa faca urmatoarele precizari, in vederea asigurarii unei informari corecte a cetatenilor.
In articol se fac unele aprecieri critice la adresa "Noului Cod Rutier", pe care "Guvernul sovaie sa-l puna in vigoare" si ale carui prevederi "intaresc excesiv puterea politistului in detrimentul drepturilor omului si al legilor in vigoare". De asemenea, se afirma ca "noul cod rutier" anuntat ca un "produs" inspirat din legislatia similara a Uniunii Europene (...) incalca atat legile in vigoare, dar si pe cele universale care garanteaza drepturile fundamentale ale omului.
Sunt criticate, in principal, prevederi ale O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, introduse prin Legea nr.49/2006 (publicata in M.Of. al Romaniei, partea I nr. 246 din 20 martie 2006), ale carei dispozitii (devenite parte integranta a ordonantei de urgenta) urmeaza a intra in vigoare la 1 decembrie. De asemenea, tangential, sunt criticate si unele prevederi ale Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, adoptat de Guvern in sedinta din 4 octombrie a.c., respectiv ale O.U.G. nr. 63/2006.
Prezentam, punctual, criticile din articolul de referinta.
7. Ingradirea liberului acces la Justitie.
"Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta". In mod normal, acest demers se face la judecatoria pe raza careia isi are domiciliul contravenientul. Politia nu a ajuns inca instanta de judecata!
"Procesul-verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate". Politia nu are nici un interes sa inainteze contestatiile care aduc atingere abuzurilor savarsite de propriii oameni, organelor competente, in termenul prevazut de lege, astfel incat pot exista cazuri in care sa se depaseasca cele 15 zile permise demersului, fapt care duce la respingerea contestatiei de catre instanta.
Afirmatiile sunt fara temei, prevederile criticate reluand dispozitiile art. 32 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora: "(1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens. (2) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia."
In acest sens, politia nu trebuie sa aiba un "interes" pentru a depune plangerea la judecatorie, aceasta constituind o obligatie prevazuta de lege".
Este regretabil ca juristii MAI nu cunosc legislatia in vigoare. Tocmai din acest motiv am prezentat in articolul impricinat lacunele noului Cod rutier. Mult mai util ar fi fost ca in loc de un drept la replica, garantii legalitatii ar fi studiat legile si chiar ar fi facut corecturile necesare codului rutier. Atat timp cat potrivit OG 8/2006, care modifica OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, nu mai este nevoie sa mai predai copia dupa plata facturii, orice comentariu este de prisos. Daca plangerea trebuie sa fie depusa la "organul din care face parte agentul constatator" care mai este rolul judecatoriei? Intr-o democratie, orice plangere, in mod evident, nu se depune paratului. (M.I.T.)