Consiliul Local al Sectorului 3 va concesiona terenul in suprafata de 1.872 mp situat la intersectia strazilor Traian Popovici, Caloian Judetul si Aurel Botea, in scopul amenajarii unei piete agroalimentare. Terenul apartine domeniului public al municipiului Bucuresti si a fost dat in administrarea Consiliului local in anul 1999, iar Primaria Sectorului 3 a eliberat, in acest an, Certificatul de Urbanism pentru realizarea unui imobil, regim de inaltime de S+P+1E, dotat conform standardelor actuale, de la organizarea functionala interna la amenajarea teritoriului aferent prin alei, parcare descoperita si acces de serviciu pentru aprovizionare. "Piata agroalimentara propusa este un loc special amenajat pentru aprovizionarea populatiei cu produse agroalimentare, este amplasata la intersectia a trei artere de circulatie si la distanta de 1,5 km de alta piata agroalimentara. Documentatia de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini si contractul cadru pentru concesionarea terenului au fost intocmite in conformitate cu prevederile HCGMB nr. 211/2006 privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti si a documentatiei de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare. Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune este cea de licitatie publica, asa cum este prevazuta de HCGMB nr. 211/2006", se arata in comunicatul remis redactiei.