Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, ale caror locuinte sunt racordate la sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, vor beneficia in perioada de iarna 2006-2007 de ajutoare lunare de incalzire calculate prin compensarea procentuala a valorii efective a facturii, in functie de venit. Pentru acordarea acestor ajutoare de incalzire, Guvernul a aprobat ieri, normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei. In aceasta toamna Guvernul a adoptat un act normativ prin care se renunta la pretul national de referinta pentru energia termica furnizata populatiei fiind instituite preturi locale. De asemenea, s-a stabilit ca ajutoarele de incalzire sa fie calculate in functie de venitul lunar pe membru de familie si de zona de temperatura si de pretul local de referinta.
Calendarul ajutoarelor
Consiliile locale vor putea aproba, din bugetele proprii, ajutoare pentru incalzirea locuintei peste nivelul stabilit de Ordonanta 36/2006. Ajutorul va fi acordat pe baza cererii titularului, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei, veniturile beneficiarului si numarul de camere. Compensarea se va face procentual, in functie de venitul net mediu lunar pe membru de familie si valoarea ajutorului maxim lunar. Pana la data de 5 ale fiecarei luni, asociatia de proprietari/chiriasi va transmite furnizorilor de energie termica situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei. Pe baza consumului defalcat, furnizorul va calcula cuantumul ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu energie termica.
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se va acorda pe baza cererii titularilor, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia. Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri se acorda beneficiarilor de ajutor social. Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se acorda o singura data pentru toata perioada sezonului rece. In cazul in care mai multe familii si persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc impreuna, acest ajutor se acorda pentru fiecare dintre acestea.
Pentru noiembrie si decembrie (2006), toate termenele prevazute de actul normativ se prelungesc cu maximum 15 zile.
Facturi compensate pana la 100%
Pentru incalzirea locuintelor cu energie termica, facturile vor fi compensate in proportie de 100% daca venitul net lunar al persoanei singure se situeaza pana la 125 lei (1,2 milioane lei vechi). Conform legislatiei in vigoare, procentul de compensare este de 90% pentru un venit net lunar calculat pe membru al familiei cuprins intre 125 si 170 lei, 80% (170-210 lei), la 70% (210-250 lei), la 60% (250-290 lei), la 50% (290-345 lei), la 40% (345-390 lei), la 30% (390-440 lei) si la 20% (440-500 lei). Cuantumurile ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale vor fi majorate cu aproximativ 14% in comparatie cu cele acordate pana in prezent. Pentru factura locuintelor incalzite cu gaze naturale, cuantumul ajutorului este de 210 lei (pentru un venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoana singura de pana la 125 lei), de 130 lei (pentru venituri cuprinse intre 125-170 lei), de 110 lei (170-210 lei), de 90 lei (210-250 lei), de 70 lei (250-290 lei), de 50 lei (290-345 lei), de 35 lei (345-390 lei), de 25 lei (390-440 lei) si de 15 lei (440-500 lei).
Ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si alti combustibili se acorda in cifra fixa de 50 lei lunar (500.000 lei vechi) familiilor si persoanelor singure care beneficiaza de ajutor socialstabilit in conditiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. De aceste ajutoare lunare vor beneficia familiile si persoanele singure care locuiesc in Romania, cu sau fara cetatenie romana, precum si apatrizii.