Organismele de plasament colectiv fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele si patronatele nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societati private de pensii, potrivit unei decizii a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Potrivit Mediafax, persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie sa fi functionat timp de minimum trei ani si sa fi inregistrat capital propriu pozitiv, conform ultimei situatii financiare. De asemenea, nu pot participa ca fondatori la capitalul social al unei societati de pensii persoanele juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice, sau in jurisdictii care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor, asociatilor si administratorilor. In plus, persoanele juridice fondatoare trebuie sa nu fie in procedura de reorganizare juridica sau faliment si sa nu aiba datorii la bugetul de stat sau alte bugete. In schimb, persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie sa nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicate in nici un fel de scandaluri financiare. De asemenea, acestea nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei alte societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative. Totodata, persoanele fizice nu au dreptul sa fie membri in consiliul de administratie al unei societati de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a incheiat contracte. Conform normei, societatea de pensii se va constitui sub forma unei societati pe actiuni si va avea ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor private. Totodata, denumirea societatii de pensii va contine in mod obligatoriu sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii facultative. In plus, participatiile mai mici de 1% nu vor reprezenta, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social. (C.S.)