Patronatele sau sindicatele nu pot infiinta un fond de pensii private, potrivit reglementarilor date de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Capitalul social al unui fond trebuie sa fie de minimum 1,5 milioane de euro si sa aiba cel putin 100 de membri cotizanti.

Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie sa fi functionat timp de minimum trei ani si sa fi inregistrat capital propriu pozitiv, conform ultimei situatii financiare. Legea 204, privind pensiile facultative, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial nr. 766 si deschide drumul infiintarii pilonului doi din sistemul de pensii. Pentru obtinerea autorizatiei de administrator al unui fond de pensii trebuie sa prezinte un plan de afaceri pe trei ani, o declaratie privind politica de investitii si proiectul prospectului schemei de pensii facultative, precum si un studiu al pietei si al factorilor care pot afecta fezabilitatea planului de afaceri. Societatea de pensii se va constitui sub forma unei societati pe actiuni si va avea ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pen-siilor private.
ETAPE. Fondurile de pensii se vor constitui pe baza unui contract de societate civila si trebuie sa aiba minumum 100 de participanti. Contractul de societate civila va contine, printre altele, denumirea, durata si obiectivele fondului de pensii facultative. Decizia de autorizare a fondului de pensii facultative va fi eliberata pe baza unei cereri din partea administratorului. Pentru constituirea unui fond de pensii facultative este nevoie de cel putin cinci persoane care vor semna un contract de administrare cu o societate de administrare a fondurilor de pensii, autorizata de CSSPP.
CAPITAL SOCIAL. In momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, societatile de pensii private, de administrare sau de asigurare trebuie sa aiba un capital social subscris si varsat reprezentand echivalentul in lei a cel putin 1,5 milioane de euro. Sumele destinate participatiei la capitalul social al administratorului trebuie sa provina numai din surse proprii. Capitalul social al administratorului va fi majorat in lei cu 0,2% pentru fiecare milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 de milioane de euro, reprezentand activele totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate in administrare. Participatiile mai mici de 1% nu vor reprezenta, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social.
FONDATORI. Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie sa nu fi contribuit direct sau indirect la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicate in nici un fel de scandaluri financiare. De asemenea, acestea nu trebuie sa fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei alte societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative.

Accesati / Descarcati Legea 204, privind pensiile private

INTERDICTII