Absolventii institutiilor de invatamant superior vor primi un supliment de diploma, document care le va spori sansele pe piata internationala a muncii, potrivit unui act normativ adoptat, ieri, de Executiv. Conform Hotararii de Guvern care stabileste domeniile fundamentale pentru studiile universitare de licenta, numarul de credite de studii transferabile si specializarile, fiecare absolvent de studii universitare de licenta va avea, pe langa diploma de licenta pe domeniul de studiu, si un supliment de diploma elaborat in conformitate cu normele europene si in care se va mentiona specializarea. Ciclul de studii universitare de licenta se organizeaza pe domenii de studiu, cu exceptia specializarilor reglementate in Uniunea Europeana prin norme speciale. Prevederile actului normativ se aplica invatamantului superior public si privat, acreditat si/sau autorizat provizoriu incepand cu anul universitar 2006-2007, pentru studentii admisi in anul I. Reglementarile adoptate sunt necesare pentru punerea in acord a domeniilor de studiu pentru cele trei cicluri de studii universitare - licenta, masterat si doctorat - care definesc aria de prezentare a ofertelor educationale ale institutiilor de invatamant superior. Domeniile de studii au fost stabilite in urma dezbaterilor care au avut loc in universitati, cu reprezentantii sindicatelor, ai studentilor si in cadrul sedintelor lunare ale Comisiei de Dialog Social. Parlamentul European a adoptat, in decembrie 2004, Europass-ul, un instrument care include toate documentele menite sa certifice studiile cetatenilor din Uniunea Europeana. (C.S.)