Detinatorii de obligatiuni ipotecare sau de instrumente financiare securitizate vor putea fi reprezentati de catre agenti, odata cu intrarea in vigoare a unui regulament comun al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) si Bancii Nationale a Romaniei. Prin procedura de securitizare a creantelor, o societate cesioneaza un portofoliu de creante unui vehicul investitional, care va emite instrumente financiare securitizate, garantate de acest portofoliu. Pot face obiectul securitizarii contractele de credit si de leasing, contractele de vanzare-cumparare cu plata la termen, inclusiv cele cu plata in rate, precum si instrumentele financiare de tip participativ sau obligatar. In schimbul creantelor cesionate, cedentul va putea primi titluri de participare sau obligatiuni securitizate, emise in baza acestora. Pentru a realiza o emisiune de obligatiuni ipotecare emitentul este obligat sa numeasca un agent autorizat sa verifice tinerea corecta a registrului de evidenta interna de catre emitent, sa inscrie la arhiva garantiile mobiliare asupra portofoliului si sa ii reprezinte pe detinatorii de astfel de titluri. La inceputul lunii martie, Banca Comerciala Romana a anuntat ca intentioneaza sa valorifice portofoliul de credite ipotecare, care a depasit jumatate de miliard de euro, prin securitizarea lui sau emisiunea de obligatiuni ipotecare, dupa intrarea in vigoare a legislatiei privind aceste operatiuni si a normelor de aplicare. Agentul este persoana juridica sau organizatia fara personalitate juridica, numita si autorizata sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare sau de instrumente financiare securitizate, apartinand aceleiasi emisiuni. Agentii autorizati trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala care sa acopere, pe intreaga perioada de derulare a emisiunii, riscul profesional de neindeplinire a obligatiilor. Serviciile de agent pot fi prestate de catre persoane juridice auditori financiari, institutii de credit, societati de servicii de investitii financiare pentru care activitatea de agent reprezinta serviciu conex, cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de avocati si birouri notariale. Suma minima asigurata va fi de trei ori valoarea comisionului care ar urma sa fie perceput de agent de la emitent pentru intreaga perioada a emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, potrivit regulamentului. (A.G.C.)