Ministerul Sanatatii Publice (MSP) a lansat spre dezbatere publica proiectul de Ordin privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, document ce finalizeaza fisa postului pentru noii directori de spitale. Viitoarele drepturi si obligatii ale managerilor de spital - care vor incheia contracte speciale la angajare - sunt cuprinse in proiectul afisat pe site-ul ministerului.
La capitolul de sugestii/propuneri, deja o serie de medici au solicitat ministrului de resort, Eugen Nicolaescu, o intalnire la sediul institutiei pentru a lamuri toate prevederile "usor interpretabile". Managerul se va ocupa de banii spitalului, ii va imparti, va urmari modul in care sunt cheltuiti, va cauta alte resurse financiare, va incheia contracte, va stabili ce reparatii sunt necesare in spital, ce probleme de cazare exista, de igiena sau alimentatie. Si nu numai.
Indicatori de performanta
Tot printre drepturile managerului se afla posibilitatea de a revoca din functii membrii comitetului director in cazul neindeplinirii atributiilor ce le revin sau de a revoca din functii sefii de sectie - in cazul nerealizarii indicatorilor specifici timp de cel putin un an de zile. Acestea sunt aspecte care, in opinia medicilor, pot ridica semne de intrebare in conditiile in care, economist fiind, managerul nu ar trebui in principiu sa judece performantele medicilor, ci doar Colegiul Medicilor. Ministerul Sanatatii spune insa ca aceasta judecata se va face pe baza unei liste de indicatori de performanta ai managementului spitalului, ce cuprinde printre altele rata mortalitatii pacientilor, rata pacientilor reinternati si numarul de reclamatii si plangeri venite de la pacienti.
Nivelul indicatorilor de performanta specifici spitalului se stabileste anual de catre autoritatea de sanatate publica judeteana, a municipiului Bucuresti sau de catre Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz. Nivelul indicatorilor de performanta specifici spitalelor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se stabileste anual de catre acestea.
Cu ochii pe asigurarile de malpraxis
In domeniul managementului resurselor umane, managerul aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat. Infiinteaza, cu aprobarea Comitetului director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului, etc., a caror organizare si functionare se precizeaza in regulamentul de organizare si functionare a spitalului. De asemenea, stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, si organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor din cadrul comitetului director. Tot managerul realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-au facut. Nu in ultimul rand, incheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu sefii de sectii, laboratoare si servicii. In cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazuti, de asemenea, indicatorii de performanta, al caror nivel se aproba anual de catre manager, dupa negocierea cu fiecare sef de sectie. Urmareste incheierea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine.
Trei ani de sefie
Contractele cu managerii de spitale sunt valabile trei ani, dar pot fi intrerupte in cazul in care acestia nu isi fac datoria (nerealizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia). Managerii pot fi trasi la raspundere inclusiv penal pentru neregulile mai grave din spitalele pe care le conduc. Contractul de manager mai poate fi intrerupt in cazul aparitiei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute de lege. Tot pe site-ul ministerului este lansat spre dezbatere publica si proiectul de Ordin pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul unui spital public. (C.P.)