DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR IN CADRUL UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Potrivit alin. 1 din art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Legea lasa la latitudinea asociatilor stabilirea modului in care se va face impartirea beneficiilor prin actul constitutiv.
DREPT. Prin actul constitutiv, asociatii au dreptul sa acorde unuia din ei un procent la participarea de beneficii mai mare decat contributia sa la formarea capitalului social. In acest context, trebuie sa mentionam ca legea interzice asa-numitele clause leonione, adica acele intelegeri care favorizeaza unii asociati in detrimentul celolalti. Art. 1513 din Codul Civil prevede ca ""este nul contractul prin care un asociat isi stipuleaza totalitatea castigurilor.
Asemenea, nula este conventia prin care s-a stipulat ca unul sau mai multi asociati sa fie scutiti de a participa la pierdere"". Se apreciaza ca solutia este nulitatea clauzei leonine, cu mentinerea valabilitatii contractului de societate, a actului constitutiv.
Participarea la beneficii si la suportarea piederilor se raporteaza la capitalul social varsat, iar nu la capitalul social subscris de fiecare asociat. Astfel, numai in situatia in care actul constitutiv nu reglementeaza modul in care vor fi impartite beneficiile, acestea se vor plati proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.
TERMEN. Legea prevede termenul in care se platesc dividendele - cel stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de opt luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat (alin. 2 al art. 67 din Legea 31/1990).
In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. De asemenea, alin. 3 al art. 67 stabileste ca nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.
Dividendele platite cu nerespectarea dispozitiilor alin. 2 si 3 al art. 67 se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de trei ani de la data distribuirii lor.
PEDEPSE. Legea prevede la art. 272, pct. 5, ca se pedepseste cu inchisoare de la unu la trei ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor
rezultate din aceasta.
EXCEPTIE. Uneori, in cursul exercitiului financiar, partile sociale sau, dupa caz, actiunile, pot fi transmise de catre titular altei persoane pe calea cesiunii. Problema care se pune este de a sti cine are dreptul la dividendele aferente perioadei anterioare cesiunii.
Legea spune ca dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.
Bineinteles, textul nu va fi interpretat in sensul in care prin contractul de cesiune cedentul si-ar putea rezerva dreptul la dividende de la momentul transmiterii actiunilor, ci ca, in cazul unei prevederi exprese in acest sens, dividendele aferente perioadei anterioare cesiunii s-ar cuveni cesionarului.

Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati