PROCEDURA DE AZIL IN ROMANIA Legea 122/2006 stabileste regimul juridic al strainilor care solicita o forma de protectie in Romania, regimul juridic al strainilor beneficiari ai unei forme de protectie in Romania, procedura de acordare, incetare si anulare a unei forme de protectie in Romania, precum si procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil. Pe durata procedurii de azil, strainul care solicita acordarea unei forme de protectie are urmatoarele drepturi: a) dreptul de a ramane in Romania pana la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, cu exceptia situatiei in care cererea de azil a fost respinsa in urma solutionarii acesteia in procedura accelerata sau in procedura la frontiera, caz in care strainul trebuie sa paraseasca statul roman de indata ce procedura de azil a fost finalizata. In cazul procedurii de determinare a statului membru responsabil cu examinarea cererii de azil, dreptul de a ramane pe teritoriul Romaniei inceteaza de la data la care a fost comunicata hotararea de respingere a accesului la procedura de azil, emisa de Oficiul National pentru Refugiati; b) dreptul de a fi asistat de un avocat in orice faza a procedurii de azil; c) dreptul de a i se asigura, in mod gratuit, un interpret in orice faza a procedurii de azil; d) dreptul de a contacta si a fi asistat de un functionar al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) in orice faza a procedurii de azil; e) dreptul de a fi consiliat si asistat de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, romane sau straine, in orice faza a procedurii de azil; f) dreptul de a fi informat intr-o limba pe care o cunoaste sau pe care se presupune in mod rezonabil ca o cunoaste, in momentul depunerii cererii, cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are pe parcursul procedurii de azil; g) dreptul la protectia datelor personale si a oricaror alte detalii in legatura cu cererea sa; h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a carui valabilitate va fi prelungita periodic de Oficiul National pentru Refugiati. In lipsa unor documente care sa certifice identitatea solicitantului, in documentul temporar de identitate va fi mentionata identitatea declarata. Un astfel de document nu se va elibera: (i) strainilor care au solicitat azil intr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, atat timp cat nu li s-a acordat accesul la teritoriu printr-o hotarare a Oficiului National pentru Refugiati; (ii) strainilor aflati in custodie publica pentru motive de securitate nationala si ordine publica, care solicita azil, atat timp cat aceasta masura este mentinuta; i) dreptul de a participa la activitati de adaptare culturala; j) dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenta necesara pentru intretinere, in situatia in care nu dispune de mijloacele materiale necesare, sumele acordate pentru hrana, cazare si alte cheltuieli fiind stabilite prin hotarare a Guvernului si asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor; k) dreptul de a fi cazat in centrele de primire si cazare, aflate in subordinea Oficiului National pentru Refugiati, pana la incetarea dreptului de a ramane pe teritoriul Romaniei, pentru solicitantul de azil care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru intretinere; l) dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea conditiilor de cazare si asistenta in centrele de cazare; m) dreptul de a primi gratuit asistenta medicala primara si spitaliceasca de urgenta, precum si asistenta medicala si tratament gratuit in cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent; n) dreptul solicitantilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenta medicala adecvata; o) dreptul de a primi acces la piata fortei de munca in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani, dupa expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, daca solicitantul de azil se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie; p) dreptul solicitantilor de azil minori de a avea acces la invatamantul scolar obligatoriu in aceleasi conditii ca si minorii cetateni romani. ASISTENTA. Daca solicitantul nu dispune de mijloace materiale, Oficiul National pentru Refugiati ii poate stabili un loc de resedinta si ii asigura asistenta materiala necesara pentru intretinere pe intreaga durata a procedurii de azil. Pentru motive justificate de interesul public, securitatea nationala, ordinea, sanatatea si morala publica, protectia drepturilor si libertatilor altor persoane - chiar daca strainul are mijloace materiale necesare pentru intretinere - Oficiul National pentru Refugiati, pe toata durata procedurii de azil, ii poate stabili un loc de resedinta si poate dispune transportarea lui cu insotitor in acel loc, la solicitarea autoritatilor competente. Procedura de azil se finalizeaza, cu exceptia cererilor solutionate in procedura accelerata sau in procedura la frontiera cand procedura de azil se finalizeaza de indata, in termen de sapte zile de la momentul comunicarii deciziei de inchidere a dosarului, de la data comunicarii hotararii Oficiului National pentru Refugiati prin care s-a acordat statut de refugiat, de la data expirarii termenului legal de depunere a plangerii sau, dupa caz, a recursului ori de la data pronuntarii hotararii instantei de recurs. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati APEL UMANITAR