VOCATIA SUCCESORALA LEGALA
In dreptul nostru sunt chemate la mostenire in temeiul legii - si deci au vocatie succesorala legala - persoanele care au legatura de familie cu defunctul, adica rudele defunctului si, alaturi de acestea, sotul supravietuitor al defunctului. Subliniem ca vocatia succesorala a acestor rude nu inseamna ca ele toate, impreuna si deodata, vor culege mostenirea lasata de defunct, caci vocatia lor la mostenire este numai generala, potentiala, vizand posibilitatea de principiu a acestor persoane de a mosteni, prin efectul legii, patrimoniul persoanei decedate. Pentru a determina vocatia concreta la mostenire legiuitorul instituie o anumita ordine de chemare la mostenire. In acest scop, legea foloseste doua criterii tehnico-juridice - clasa de mostenitori si gradul de rudenie. COPIII. Prima clasa de mostenitori este cea a descendentilor, adica cea a copiilor defunctului si a urmasilor lor in linie dreapta la infinit, indiferent daca sunt din casatorie sau din afara ei, inclusiv copiii adoptati cu efecte depline. Daca la mostenire vin numai descendenti de gradul I (copiii), atunci mostenirea se va imparti in mod egal. Daca alaturi de acestia la mostenire este chemat si sotul supravietuitor, atunci se stabileste mai intai cota acestuia de 1/4, iar restul se imparte in mod egal intre descendenti. PRIVILEGIATI. Clasa a doua de mostenitori legali este formata din ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati. Ascendentii privilegiati sunt parintii - tata si mama - defunctului din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie. Daca la mostenire sunt chemati numai ascendentii privilegiati, atunci mostenirea se va imparti in mod egal intre acestia. Daca ei vor veni in concurs cu sotul supravietuitor, atunci sotul supravietuitor are dreptul la 1/2 din mostenire, iar restul se va imparti conform celor de mai sus. Colateralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului si descendentii acestora pana la gradul IV inclusiv (nepoti si stranepoti de frate/sora). Daca acestia vin singuri la mostenire, atunci vor imparti bunurile in mod egal. Daca vor veni in concurs cu sotul supravietuitor, mai intai se va stabili cota acestuia de 1/2 si apoi se va imparti restul de mostenire in functie de numarul lor. Daca ascendentii privilegiati vin in concurs cu colateralii privilegiati, partea ascendentilor se va stabili astfel: daca exista un singur parinte, el va primi 1/4 din mostenire, iar restul de 3/4 revenind colateralilor privilegiati (indiferent de numarul lor), iar daca vin ambii parinti, le va reveni 1/2 (fiecare cate 1/4), restul de 1/2 revenind colateralilor privilegiati, iar intre acestia cota de 1/2 se imparte in mod egal, indiferent de numarul lor. Daca alaturi de clasa a doua de mostenitori legali vine la mostenire si sotul supravietuitor al defunctului, mai intai se stabileste cota ce se cuvine acestuia si restul se imparte intre mostenitorii din clasa a doua, dupa regulile aratate mai sus. BUNICII. Clasa a treia de mostenitori legali o reprezinta ascendentii ordinari. Acestia sunt bunicii, strabunicii fara limita de grad. Daca vin singuri la mostenire, acestia vor imparti in mod egal intre ei masa succesorala. Daca vin in concurs cu sotul supravietuitor, se va defalca mai intai cota acestuia de 3/4. COLATERALI. Clasa a patra de mostenitori legali este formata din colateralii ordinari, adica rudele colatarale ale defunctului care nu sunt frati sau surori, ori descendenti ai acestora, adica unchi, matusi, veri primari si fratii sau surorile bunicilor defunctului. Ei vor culege intreaga mostenire daca sunt singuri, iar daca vin in concurs cu sotul supravietuitor al defunctului se va stabili mai intai cota acestuia de 3/4 si abia apoi vor imparti ceea ce a mai ramas. Stefanica, Dutu & Asociatii,
societate de avocati