Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie si functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de activitate: servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu; servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de consultanta in domeniu; servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp si servicii de consultanta in domeniu. Prin servicii de paza se intelege paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive, paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale, detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba, paza proprietatii intelectuale, paza mediului inconjurator, furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de paza. ATRIBUTII. Serviciile de paza a transporturilor de bunuri si valori importante pot consta in: a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste astfel; b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere; c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii; d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in conditii de maxima siguranta; e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii de transport. GARDA DE CORP. Serviciul de protectie specializata a persoanei - garda de corp, va putea avea ca obiect: a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie; b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului; d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de protectie. ASISTENTA. Prin serviciu de consultanta, potrivit legii, se intelege: a) asistenta cu privire la activitatile mai sus enumerate; b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau mediului. LICENTA DE FUNCTIONARE. Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, licenta care poate fi reinnoita la fiecare trei ani. Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii: a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societataii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; d) prezentarea notificarii prin care se incunostiinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie.
Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare. AVIZAREA. Conducatorul firmei de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea. Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei care are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale UE ori ale Spatiului Economic European, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie. INDATORIRI SI OBLIGATII