CONTRACTUL DE TRANSPORT
In doctrina s-au dat diverse definitii ale contractului de transport in functie de obiectul pe care acesta il are in vedere si anume transportul de marfuri, calatori sau bagaje. Unii autori au dat o definire generala a contractului de transport, care include toate cele trei categorii de transporturi (marfuri, calatori si bagaje). Intr-o astfel de viziune, contractul de transport este definit ca fiind acel contract prin care o persoana (fizica sau juridica), numita caraus, se obliga in schimbul unui pret ce reprezinta taxa sau tariful de transport sa transporte pana la destinatie, intr-un anumit termen, calatorii si bagajele lor sau sa transporte, pazeasca si sa elibereze destinatarului marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. Contractul de transport de marfuri isi gaseste reglementarea si in Codul comercial, in art. 413-441, iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori, in art. 557-600, sub denumirea de contract de incheiere. DEFINITII. Caracterele juridice ale contractului de transport reies chiar din definitia generala data acestuia mai sus. Aceste trasaturi esentiale sunt: a) Contractul de transport este un contract bilateral, deoarece se incheie intre doua parti. Contractul se mai poate numi si sinalagmatic, intrucat prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce de ambele parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul marfurile, calatorii sau bagajele, iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. b) Contractul de transport este un contract cu titlu oneros, deoarece fiecare parte contractanta urmareste obtinerea unei contraprestatii, in schimbul obligatiei asumate si anume carausul transporta lucrurile in schimbul unui pret. c) Contractul de transport este un contract comutativ, deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului, spre exemplu: in contract se stipuleaza exact suma ce reprezinta pretul transportului. d) Contractul de transport de persoane este un contract consensual, deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor, insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). e) Contractul de transport de marfuri este un contract cu caracter real, deoarece pentru incheierea sa valabila, o data cu consimtamantul partilor trebuie sa fie predate si marfurile care urmeaza sa fie transportate de caraus. FORMA. Desi contractul de transport se poate incheia prin simplul acord de vointa al partilor, este necesara forma ""ad probationem"", adica forma scrisa, pentru a se putea face dovada incheierii lui (scrisoare de trasura, bilet sau legitimatie de calatorie etc.). Forma, continutul, precum si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport, de exemplu: scrisoare de trasura in transporturile pe cai ferate si fluviale; scrisoare de transport aerian; conosament in transportul maritim etc. Pentru fiecare expeditie se intocmeste un singur document de transport, prin care face dovada incheierii si a continutului contractului de transport. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati