Legea privind transparenta decizionala in administratie. Un act normativ care da cu o mana si ia cu doua. Da dreptul cetateanului de a-si spune opinia in probleme de interes public, dar opinia sa are titlu de recomandare. Da dreptul cetateanului de a participa la dezbaterea unor acte normative, dar lasa o portita autoritatilor pentru a sunta acest drept: invocarea ""situatiilor exceptionale"".

Acum trei ani intra in vigoare Legea 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. Actul normativ stabilieste reguli minime pentru ca institutiile care functioneaza pe bani publici sa asigure transparenta procesului decizional. Scopul actului normativ este de a spori gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative, de a stimula participarea cetatenilor la luarea deciziilor administrative si elaborarea actelor normative, precum si de a spori gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.
OBLIGATII. Pentru ca legea sa-si atinga insa scopul, actul normativ prevede informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Obligatia informarii si consultarii cetatenilor revine atat autoritatilor administratiei publice centrale (ministere, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome), cat si celor locale (consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean). Cu alte cuvinte, proiecte de legi, hotarari care urmeaza sa fie dezbatute trebuie anuntate cu 30 de zile inainte de aceste autoritati, fie pe site-ul propriu, fie la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului si in mass-media centrala sau locala. De asemenea, autoritatile sunt obligate sa transmita proiectele de acte normative supuse dezbaterii tuturor persoanelor care au depus o cerere in acest sens. Dupa publicarea anuntului, autoritatea in cauza stabileste o perioada de 10 zile in care primeste in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. In cazuri exceptionale, care impun adoptarea unei solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. La cererea unei asociatii legal constituite sau a altei autoritati, autoritatea publica in cauza este obligata sa organizeze o intalnire in care sa se dezbata public proiectul de act normativ.
SEDINTE. Pentru cetatenii care vor sa participe la sedinte publice, legea instituie obligativitatea autoritatilor de a anunta cu trei zile inainte tema si data organizarii sedintei respective. Cetatenii participanti au dreptul la opinie pe problemele aflate pe ordinea de zi, dar legea prevede clar ca ""adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice"", punctele de vedere exprimate de acestia avand titlu de recomandare.
Legea prevede sanctionarea functionarilor care nu permit accesul cetatenilor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in elaborarea actelor normative de interes public.

PAREREA BUCURESTENILOR N-A CONTAT