Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi verificate de catre Ministerul Finantelor Publice.

Ministerul Finantelor va desemna reprezentanti ce vor participa, ca observatori, la etapele ulterioare publicarii anuntului de incredintare a lucrarilor sau serviciilor, pana la semnarea contractului, potrivit unei ordonante aprobate de Guvern. Nu toate contractele vor fi verificate de Minister, ci doar cele cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 250.000 de euro si a contractelor de servicii sau de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 40.000 de euro, precum si procedurile aferente acordurilor-cadru incheiate in vederea atribuirii acestor contracte. In situatiile exceptionale, in care contractul poate fi incheiat fara publicarea prealabila a anuntului de participare, actiunile de verificare vor viza etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului.
Actul normativ aprobat de Guvern va intra in vigoare la 30 iunie 2006, cu exceptia prevederilor privind desemnarea MFP ca autoritate responsabila pentru verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, ce vor fi valabile incepand cu data publicarii ordonantei de urgenta in Monitorul Oficial.