SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA
Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prevazute de lege. Situatii:
Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri: a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod; b) cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume; c) cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte; d) cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia; e) cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc; f) cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere; g) cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor; h) cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa; i) cand sotii au convenit, cu ocazia incheierii casatoriei, sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei; j) cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa; k) cand prenumele purtat este specific sexului opus; l) cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medico-legal din care sa rezulte sexul acesteia; m) alte asemenea cazuri temeinic justificate. Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit in continuare serviciu public, aflat in subordinea Consiliului Local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul. Acte necesare:
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul din cazurile prevazute de lege si sa fie insotita de urmatoarele acte: a) copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui; b) un exemplar al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an; c) consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei; d) copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile in care aceasta este necesara; e) cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului; f) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
Schimbarea numelui se inscrie, prin mentiune, pe marginea actului de nastere, precum si a celui de casatorie, atunci cand este cazul. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati