Soferii care au polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA) sunt rugati sa verifice daca sunt inscrisi in baza de date CEDAM.

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) face apel la posesorii de autovehicule sa verifice daca informatiile corespunzatoare fiecarui posesor de autovehicul inscrise in baza de date sunt corecte, accesand pe internet adresa http://cedam.csa-isc.ro, unde vor introduce numarul de inmatriculare al masinii sau seria caroseriei. Daca asiguratii nu se regasesc in baza CEDAM sau datele nu sunt corecte, ei sunt rugati sa se adreseze societatii de asigurare care a emis polita, agentilor sau brokerilor pentru remedierea situatiei. Cei care nu au acces la internet se pot adresa direct societatii de asigurare care a emis polita sau Serviciului Informare si Relatii Publice din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la telefon: 021.316.78.80, 021.316.78.81 - interior 221 sau direct la 021.316.78.62.
INFORMARE. Baza de date a fost creata de CSA in baza OUG 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate si in conformitate cu directivele europene. Rolul acestei baze de date este asigurarea unei evidente centralizate a politelor RCA incheiate pe teritoriul Romaniei, in scopul unei mai bune urmariri a respectarii legislatiei. Potrivit datelor CSA, ponderea vehiculelor inmatriculate pentru care au fost incheiate polite RCA se situeaza intre 65% si 75%. Practic, doar trei din cele cinci milioane de autovehicule inmatriculate sunt asigurate. (Iohanna Onaca Purdea)