INTOCMIREA ACTULUI DE DECES
Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul, pe baza declaratiei verbale facute de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul, si a certificatului medical constatator al decesului. Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate si, daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare ale celui decedat. DECLARATIE. Declararea decesului se face in termen de trei zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprind atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. In cazurile prevazute mai sus, pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de Politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces. In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului. In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de Stare Civila va intocmi mai intai actul de nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de Stare Civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii. Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru medical sanitar care a facut constatarea. EXCEPTII. Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic. Actul de identitate si livretul militar sau adeverinta de recrutare ale persoanei decedate se retin de catre ofiterul de Stare Civila si se inainteaza, dupa caz, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor sau comandamentului militar pana la data de 5 a lunii urmatoare. Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit. Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de autoritatile administratiei publice competente, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, care are in pastrare actul de nastere, Politiei si, dupa caz, Comandamentului militar. INHUMARE. Ofiterul de Stare Civila, dupa intocmirea actului de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului. Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman, al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate, se face pe baza adeverintei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se va elibera pe baza certificatului de deces eliberat de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera. Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau a aeronavei. Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor de la: a) locul de nastere al celui declarat mort; b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate; c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati RASPUNSURI AVIZATE LA INTREBARILE DVS.