INTOCMIREA ACTELOR DE STARE CIVILA
INTOCMIREA ACTULUI DE NASTERE
Intocmirea actului de nastere se face la Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor. Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste. Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de trei zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere. NUME. Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator. Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In caz de neintelegere intre parinti, va decide Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie scrisa. Are obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o poate face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil. Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute mai sus inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau a oficiului consular de cariera. STRAINATATE. Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor de la domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate. Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere. Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul institutia de ocrotire a copilului. In vederea solutionarii, instanta solicita politiei verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului. Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face, in termen de 30 de zile de la data gasirii copilului, la Serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit, pe baza procesului-verbal intocmit de politie, de medic si de reprezentantul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, caruia ii revine si obligatia de a face declaratia de inregistrare a nasterii. Persoana care a gasit copilul este obligata sa anunte, in termen de 24 de ore, politia si sa prezinte copilul cu toate obiectele si inscrisurile aflate asupra lui. ABANDON. In situatia in care copilul este abandonat de mama in spital, conducatorul unitatii sanitare are obligatia sa sesizeze politia in termen de 24 de ore de la constatarea acestui fapt. Daca nu a fost stabilita identitatea mamei in termen de 30 de zile, intocmirea actului de nastere se va face pe baza certificatului medical constatator al nasterii si a procesului-verbal incheiat de politie, de conducatorul unitatii sanitare si de reprezentantul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, caruia ii revine si obligatia de a face declaratia de inregistrare a nasterii. Stefanica, Dutu & Asociatii
societate de avocati RASPUNSURI AVIZATE LA INTREBARILE DVS.