Prevederi pentru calatoria in tari ce nu cer viza de intrare
Stabilirea documentelor si a cuantumului sumei minime in valuta pe care cetatenii romani trebuie sa le detina la iesirea din tara, cand calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare (partea I) Potrivit Ordinului nr. 820/2005 emis de Ministerul Administratiei si Internelor cetatenii romani care calatoresc in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare trebuie sa prezinte la controlul de frontiera efectuat la iesirea din tara dovada detinerii unei sume minime in valuta. Cetatenii romani care calatoresc in statele apartinand spatiului Schengen, pentru care nu este necesara viza de intrare, trebuie sa prezinte la controlul de frontiera efectuat la iesirea din tara si documente care justifica scopul si conditiile sederii planificate. VALUTA. Suma minima in valuta pentru fiecare persoana se constituie dintr-o suma fixa de 150 de euro sau echivalent, care sa acopere cheltuielile de transport pana in tara de destinatie si de intoarcere in Romania, si dintr-o suma corespunzatoare numarului de zile de sedere declarata. Cuantumul sumei minime in valuta corespunzatoare numarului de zile de sedere este urmatorul: a) 20 de euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de cinci zile, in cazul calatoriei in fostele state socialiste pentru care nu este necesara viza de intrare, cu exceptia celor care au devenit membre ale Uniunii Europene; sau b) 30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de sedere declarata, dar nu mai putin de cinci zile, in cazul calatoriei in statele din Uniunea Europeana si in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare. Sunt exceptate de la prezentarea sumei de 150 de euro persoanele care la iesirea din tara fac dovada achitarii integrale a cheltuielilor de transport pana in tara de destinatie si de intoarcere in Romania. ACTE. Dovada scopului si a conditiilor sederii planificate se face, dupa caz, cu oricare dintre documentele urmatoare:
a) pentru calatorii in scop profesional: (I) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa ateste calitatea de comerciant; in cazul in care persoana care urmeaza sa se deplaseze in strainatate are o alta calitate in cadrul societatii decat cea care poate fi atestata prin certificat, se prezinta si o imputernicire de reprezentare din partea societatii respective sau a comerciantului; (II) invitatie din partea unei firme sau autoritati la intruniri ori la manifestari in scop de afaceri, de serviciu sau legate de activitatea profesionala desfasurata; (III) alte documente care atesta existenta relatiilor de afaceri sau a relatiilor avand legatura cu activitatea profesionala desfasurata; (IV) bilete de intrare la targuri si congrese.
b) pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire: (I) confirmarea de inscriere la o institutie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari teoretice si practice; (II) carnetul de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant;
c) pentru calatorii in scop turistic sau particular: (I) documente justificative de la structurile de primire turistice; (II) confirmarea rezervarii de servicii turistice de la structurile de primire turistice din tara de destinatie, inclusiv confirmari care privesc rezervari efectuate prin intermediul Internetului; (III) voucher eliberat de o agentie de turism licentiata potrivit legii; (IV) invitatie din partea unei persoane din strainatate care gazduieste cetateanul roman;
d) pentru calatorii in alte scopuri: (I) inscrieri, programe sau documente care sa ateste faptul ca persoana urmeaza a se deplasa pentru a se inscrie sau a participa la un concurs de admitere la o institutie de invatamant din strainatate; (II) confirmari de participare, bilete de intrare sau chitante etc., pentru manifestari politice, stiintifice ori religioase, pe cat posibil cu indicarea unor detalii, cum ar fi numele institutiei care invita sau durata sederii; (III) documente care sa ateste faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma tratament medical ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate. Invitatiile prevazute mai sus trebuie sa fie insotite de traducerea in romana. EXCEPTII. Sunt exceptate de la obligatia prezentarii dovezii detinerii sumei minime in valuta corespunzatoare numarului de zile de sedere persoanele care detin urmatoarele documente, din care sa rezulte asigurarea financiara a calatoriei. Pentru calatorii in scop de studii sau alte forme de pregatire: 1. confirmarea de inscriere la o institutie de invatamant in scopul participarii la pregatiri si perfectionari teoretice si practice; 2. carnetul de student si certificatul de studii de la institutiile de invatamant. Pentru calatorii in scop turistic sau particular: 3. invitatie din partea unei persoane din strainatate care gazduieste cetateanul roman. Pentru calatorii in alte scopuri: 4. documente care sa ateste faptul ca persoana se deplaseaza in strainatate pentru a participa la simpozioane, conferinte, manifestari cultural-sportive sau pentru a urma tratament medical ori imbolnavirea sau decesul unei rude stabilite in strainatate. Stefanica, Dutu & Asociatii societate de avocati