Batranii care si-au vandut sau si-au arendat pamantul dupa data de 22 iulie 2005 pot depune acum cereri pentru acordarea rentei viagere.

""Agricultorii care si-au instrainat deja pamantul trebuie sa depuna pana la sfarsitul lunii februarie o cerere la birourile judetene de renta viagera in a carui raza se afla terenul, urmand ca din luna martie sa inceapa si acordarea sumelor de bani corespunzator lunilor trecute"", a declarat Tanczos Barna, directorul Agentiei Domeniilor Statului (ADS).
Dosarul pentru solicitarea rentei trebuie sa cuprinda o cerere tip, o copie de pe actul de identitate, o copie a actului de vanzare sau a contractului de arenda si o declaratie pe proprie raspundere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 247/ 2005. Beneficiarii sunt persoanele in varsta de peste 62 de ani care au cel mult 10 ha de teren agricol rezultat din retrocedare si dupa arendare sau vanzare nu raman cu o suprafata mai mare de 0,5 ha. Ei vor primi anual 100 de euro/ha in cazul vanzarii sau 50 euro/ha in cazul arendarii. (Aniela Nine, Florina Zainescu)