Ordonanta de urgenta nr. 148/2005 a adus modificari importante procedurii de eliberare a indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de 1.01.2006.

Persoanele care, in ultimul an anterior nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului de pana la doi ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la trei ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 800 lei (RON).
STIMULENT. In perioadele in care beneficiarii drepturilor prevazute mai sus realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, se acorda un stimulent lunar de 300 lei (RON). Pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda. Stimulentul se acorda pe baza de cerere semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca aceasta realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit. De indemnizatia pentru cresterea copilului si stimulentul lunar poate beneficia, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.
TREI NASTERI. Concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvin pentru fiecare dintre primele trei nasteri, iar durata de acordare a concediului pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, insa, in aceasta din urma situatie, se acorda o singura indemnizatie. Concediul pentru cresterea copilului, precum si indemnizatia sau stimulentul lunar se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid, are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei si locuieste impreuna cu copilul/ copiii si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/ acestora.
PROCEDURA. Cererile pentru acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului sau a stimulentelor, precum si documentele se depun la primaria pe raza careia solicitantul isi are domiciliul. Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documente justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie Bucuresti. Toate cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare, iar decizia se comunica solicitantului in termen de cinci zile lucratoare.
Drepturile reprezentand indemnizatia si stimulentul se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza: a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data; b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii; c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute de lege.
Plata drepturilor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului si stimulentul inceteaza cu ziua urmatoare celei in care: a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului.
Plata drepturilor prevazute de Ordontanta de urgenta nr. 148/2005 se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care: a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie; d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament; e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate; f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire; g) beneficiarul a decedat.
OBLIGATII. Beneficiarul drepturilor reprezentand indemnizatia si stimulentul este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de cinci zile lucratoare de la aparitia acesteia.
Calculul si plata indemnizatiei si a stimulentului se fac de directiile de munca, solidaritate sociala si familie si se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal.
Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 148/2005 se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTE NECESARE