PERMISELE DE MUNCA
Potrivit Legii nr. 203/1999, permisul de munca poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare in munca. Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainului in baza avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca si al Autoritatii pentru Straini. Permisul de munca poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, fara a fi necesara obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca anumitor categorii de straini aflati in cateva situatii strict reglementate de Legea 203/1999. Permisul de munca se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. CATEGORII. Tipurile de permise de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:
a) Permis de munca de tip A (lucratori permanenti) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
b) Permis de munca de tip B (lucratori detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca in baza deciziei de detasare a unui angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, pentru o perioada de cel mult 12 luni;
c) Permis de munca de tip C (lucratori sezonieri) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;
d) Permis de munca de tip D (lucratori stagiari) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de stagiu de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul;
e) Permis de munca de tip E (sportivi) - da dreptul sportivilor profesionisti sa fie incadrati in munca la un singur angajator roman, al carui obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;
f) Permis de munca de tip F (nominal) - se elibereaza pentru activitati sezoniere strainului care a desfasurat anterior activitati in baza unui permis de munca de tip C, la acelasi angajator de pe teritoriul Romaniei, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;
g) Permis de munca de tip G (lucratori transfrontalieri) - da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii straini angajati ai persoanelor juridice stabilite intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European pot fi detasati in Romania fara a fi necesara obtinerea permisului de munca. Stefanica, Dutu & Asociatii, societate de avocati