In cazul in care aveti un copil care trebuie sa mearga in toamna la scoala sau a urmat cativa ani de studiu si intentionati sa-l transferati la o alta scoala, trebuie sa incepeti deja demersurile legale. Directorul scolii nr. 1 "Sfintii Voievozi", din Bucuresti, prof. Iuliana Soare, va spune ce trebuie sa contina dosarele de inscriere si cele de transfer ale elevilor. Conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de invatamant Preuniversitar (ROIFUP), aprobat cu OMEC nr. 4747/200, dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:

* Certificatul de nastere al copilului (original si copie);

* Certificatul de casatorie al parintilor (original si copie) sau hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului;

* Adeverintele de serviciu ale parintilor;

* Buletinele de identitate ale parintilor;

* Fisa medicala a copilului;

* Cererea tip de inscriere (de la secretariatul scolii);

Conform aceluiasi Regulament, elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate de invatamant la alta sau de la o clasa la alta in limita efectivelor de 25 de elevi la clasa, respectand si Regulamentul de Ordine Interioara al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. Aprobarile de transfer se dau de consiliul de administratie al fiecarei unitati scolare, daca elevul a promovat la fiecare disciplina de invatamant in anul scolar/semestrul anterior si respectiv daca elevul are la purtare cel putin media 8,00 sau calificativul "Bine".
Transferarea elevilor se poate face numai in perioada vacantei intersemestriale sau a vacantei de vara. in timpul anului scolar aceasta se poate efectua, in mod exceptional, numai in urmatoarele situatii:

a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;

b) de la invatamantul intensiv la cel cu program normal;

c) mustrare disciplinara, conf. Art. 108 alin. (2), lit. f din ROIFUP.